Virtual Open Houses

 • Property Type:Apartment / Condo
 • Size:527 Sqft
 • Address:1 Jalan Dusun

Start time 13-Aug-2022 13:30 PM

End time 13-Aug-2022 14:30 PM

Zoom Link

 • Property Type:HDB Apartment
 • Size:968 Sqft
 • Address:104B Edgefield Plains

Start time 13-Aug-2022 14:00 PM

End time 13-Aug-2022 15:30 PM

Zoom Link

 • Property Type:HDB Apartment
 • Size:1,345 Sqft
 • Address:143 Pasir Ris Street 11

Start time 13-Aug-2022 14:00 PM

End time 13-Aug-2022 15:00 PM

Zoom Link

 • Property Type:HDB Apartment
 • Size:1,205 Sqft
 • Address:102C Punggol Field

Start time 13-Aug-2022 15:00 PM

End time 13-Aug-2022 18:00 PM

Zoom Link

 • Property Type:HDB Apartment
 • Size:1,291 Sqft
 • Address:124 Rivervale Drive

Start time 13-Aug-2022 16:00 PM

End time 13-Aug-2022 16:30 PM

Zoom Link

Become a part of us

Newsletter